image1
Bộ siêu kem che bạch biến đẹp mãi 30gr
0VNĐ
 • Không dính vào quần áo, dùng được trong người
  Dùng cho mọi mầu da từ trắng đến da ngăm đen
  An toàn không dị ứng khi sử dụng lâu dài
  Che hoàn toàn tự nhiên như da thật
  Chống nước có thể đi bơi, đi biển thoải mái
  Sản phẩm có 2 lọ kem và 2 phấn, kem có 2 mầu 1 trắng và 1 nâu
  Sử dụng phối 2 loại kem với nhau khi đó bạn dễ dàng che cho mọi mầu da
Thêm vào giỏ hàng
SKU :
Thể loại: Thiết bị máy chiếu UV-B 311 nm
 • Không dính vào quần áo, dùng được trong người
  Dùng cho mọi mầu da từ trắng đến da ngăm đen
  An toàn không dị ứng khi sử dụng lâu dài
  Che hoàn toàn tự nhiên như da thật
  Chống nước có thể đi bơi, đi biển thoải mái
  Sản phẩm có 2 lọ kem và 2 phấn, kem có 2 mầu 1 trắng và 1 nâu
  Sử dụng phối 2 loại kem với nhau khi đó bạn dễ dàng che cho mọi mầu da

 • Không dính vào quần áo, dùng được trong người
 • Dùng cho mọi mầu da từ trắng đến da ngăm đen
 • An toàn không dị ứng khi sử dụng lâu dài
 • Che hoàn toàn tự nhiên như da thật
 • Chống nước có thể đi bơi, đi biển thoải mái
 • Sản phẩm có 2 lọ kem và 2 phấn, kem có 2 mầu 1 trắng và 1 nâu
 • Sử dụng phối 2 loại kem với nhau khi đó bạn dễ dàng che cho mọi mầu da